nabidka stani
 
PARKOVACÍ DŮM č. evid. 1422/102
STÁNÍ Č. STAV CENA NÁJEM/měs
102/1 N
102/2 N
102/3 N
102/4 N
102/5 N
102/6 1200,-/měs
102/7 N
102/8 N
102/9 N
102/10 N
102/11 N
 
N-nájem     UR-ústní rezervace     R-písemná rezervace     P-prodáno